Wykonujemy następujące prace ziemne i usługi koparkami:

Wykopy pod:

 • fundamenty
 • domki jednorodzinne,budynki mieszkalne, hale przemysłowe
 • szamba, baseny,  stawy, oczka wodne, stawy rybne
 • sieć wodociągową,kanalizacyjną itp.

Korytowanie pod:

 • drogi (tłuczniowe, asfaltowe, betonowe, z kostki)
 • parkingi
 • chodniki

Prace ziemne:

 • niwelacja terenu, wymiana gruntów
 • skarpowanie, hałdowanie
 • karczowanie
 • czyszczenie rowów
 • wywóz ziemi, gruzu
 • wywóz śniegu, odsnieżanie ulic

Rozbiórki i wyburzenia

 • rozbiórki budynków, fundamentów, nawierzchni dróg i parkingów
 • usługi koparko-ładowarką z młotem wyburzeniowym